Σύνδεσμοι

Ελληνικός Σύλλογος Καταρτισμένων Πτυχιούχων Μουσικοθεραπευτών (ΕΣΠΕΜ), www.musictherapy.gr

American Music Therapy Association (AMTA), www.musictherapy.org

AMTA: Journals and Publications, www.musictherapy.org/products/pubs.html

APPROACHES: Μουσικοθεραπεία και Ειδική Μουσική
Παιδαγωγική (On Line Ελληνικό Περιοδικό) http://approaches.primarymusic.gr
Association of Professional Music Therapists (APMT), www.apmt.org
British Journal of Music Therapy, www.bsmt.org/journal.htm
British Society for Music Therapy (BSMT), www.bsmt.org
Deutsche Musiktherapeutische Gesellschaft, www.musiktherapie.de
European Association of Music Therapy Students, www.eamts.org
European Music Therapy Confederation (EMTC), www.emtc-eu.com
Music Therapy World, www.musictherapyworld.de
Nordic Journal of Music Therapy, www.njmt.no
Nordoff-Robbins Music Therapy (United Kingdom), www.nordoff-robbins.org.uk
Nordoff-Robbins Center for Music Therapy (New York, USA), http://steinhardt.nyu.edu/music/nordoff
Raukatauri MusicTherapy Centre, www.rmtc.org.nz
Voices: A World Forum for Music Therapy, www.voices.no
World Federation of Music Therapy (WFMT), www.wfmt.info