Ομάδες εργασίας

musicing merete

Συντονισμός – Μαρία Φρουδάκη

15 συναντήσεις – συζήτηση βιβλιογραφίας

15 συναντήσεις – συζήτηση μουσικής βιβλιογραφίας