Η φιλοσοφία μας

Η μουσική διαθέτει ένα μοναδικό χάρισμα: να μιλάει μέσα μας, να μας συγκινεί και να μας αλλάζει.

Δικός μας ρόλος είναι να υπηρετούμε αυτή τη δυνατότητα της μουσικής με τους εξής τρόπους:

  • Παρέχοντας υπηρεσίες μουσικοθεραπείας σε ανθρώπους που την έχουν ανάγκη
  • Εκπαιδεύοντας επαγγελματίες στην μουσικοθεραπευτική κουλτούρα
  • Ερευνώντας και δημοσιεύοντας τα αποτελέσματα του κλινικού και διδακτικού μας έργου.

Πιο αναλυτικά:

  • Εισάγουμε έναν νέο επαγγελματικό κλάδο υγείας στην Ελλάδα, βασισμένο στην πρωσοποκεντρική φιλοσοφία, δίνοντας ολιστικό περιεχόμενο στις παροχές του κοινωνικού κράτους σύμφωνα με Ευρωπαϊκά πρότυπα λειτουργίας
  • Απευθυνόμαστε σε πολλές και διαφορετικές πληθυσμιακές ομάδες (παιδιά-ενήλικες, γονείς, εκπαιδευτικούς, θεραπευτές, επαγγελματίες υγείας, μουσικούς) καλύπτοντας εκπαιδευτικές, πολιτιστικές, θεραπευτικές, επαγγελματικές και κοινωνικές ανάγκες
  • Καθιερώνουμε τη διασύνδεση κρατικών φορέων (πανεπιστήμιο, νοσοκομείων κλπ) διαφορετικών επιστημονικών πεδίων (εκπαίδευση – θεραπεία – μουσική – έρευνα – υγεία) και υπηρεσιών με την κοινωνία.