Ομάδα εργασίας

Τετάρτη 10:00 – 12:00

15 συναντήσεις – συζήτηση βιβλιογραφίας
15 συναντήσεις – συζήτηση μουσικής βιβλιογραφίας

Συντονισμός: Μαρία Φρουδάκη