Μουσικοθεραπευτικό κέντρο Musicing

To Musicing είναι ένας χώρος Δημιουργικής Μουσικής Θεραπείας. Λειτουργεί από το 2006 στο κέντρο της Αθήνας. Πήρε τ’όνομά του από τον όρο Musicing, που στη γλώσσα της μουσικοθεραπείας δηλώνει την ενεργή συμμετοχή στη μουσική δράση.

Σαν αστική μη κερδοσκοπική εταιρία, το Musicing έχει αποστολή την υποστήριξη και προαγωγή της μουσικοθεραπείας Nordoff-Robbins στην Ελλάδα. Στο πλαίσιο αυτό, προσφέρουμε υπηρεσίες μουσικοθεραπείας σε παιδιά και ενήλικες, οργανώνουμε ημερίδες και σχετικά σεμινάρια, φιλοξενούμε μουσικοθεραπευτικές και ποικίλες μουσικές συναντήσεις. Την επιστημονική ευθύνη του Musicing έχει η Μαρία Φρουδάκη, απόφοιτος του Nordoff-Robbins Music Therapy Centre του Λονδίνου, με πλούσια διδακτική και κλινική εμπειρία.

Το “Μusicing” είναι από τους πρώτους φορείς πανελληνίως που αναλαμβάνει κλινική και εκπαιδευτική δράση με στόχο την αναμόρφωση των υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα και την ανάπτυξη του μουσικοθεραπευτικού κλάδου. Η συνεχής συνεργασία με το μεγαλύτερο Μουσικοθεραπευτικό Κέντρο της Ευρώπης “Nordoff-Robbins Music Therapy Centre”, δημιουργεί τις κατάλληλες προϋποθέσεις για ένα μοντέλο λειτουργίας Ευρωπαϊκού επιπέδου.