Σεμινάριο μουσικοθεραπείας

Διάρκεια: 30 ώρες
Έναρξη: Οκτώβριος 2013

Συντονισμός: Μαρία Φρουδάκη

Για περσσότερες λεπτομέρεις για το σεμινάριο μουσικοθεραπείας πατήστε εδώ…