Σπουδές

Σπουδές στη Δημιουργική Μουσική Θεραπεία

Στη Μεγάλη Βρετανία και στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής λειτουργούν πανεπιστημιακά προγράμματα για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακής Ειδίκευσης και τίτλου MASTER στη ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ (Nordoff-Robbins).

Οι βασικές ενότητες σπουδών είναι οι ακόλουθες:

ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

Μουσικός αυτοσχεδιασμός και κλινικός μουσικός αυτοσχεδιασμός.

ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

Κλινική πρακτική άσκηση με παιδιά και ενήλικες σε διασύνδεση με ειδικά σχολεία και νοσοκομεία με την υποστήριξη συστηματικής κλινικής εποπτείας

ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ

Μουσικοθεραπευτική, ψυχοθεραπευτική υποστήριξη των σπουδαστών

ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

Θεωρητική εκπαίδευση και εκπόνηση ερευνητικών εργασιών.

ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

Συνεχής ποιοτική αξιολόγηση της κλινικής εργασίας των σπουδαστών

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε: