Σεμινάρια

 Εισαγωγικό σεμινάριο στη μουσικοθεραπεία

Το σεμινάριο εισαγωγής στη μουσικοθεραπεία που θα πραγματοποιήσουμε αυτό το εξάμηνο διαρκεί 30 ώρες.
Πάντοτε συζητάμε και το ενδιαφέρον που υπάρχει για τη λειτουργία πρόσθετων ομάδων – συζήτησης βιβλιογραφίας και μουσικής βιβλιογραφίας κ.α. που επίσης έχουν γίνει με επιτυχία στο παρελθόν. Είμαστε ανοικτοί στα ενδιαφέροντα και τις εκπαιδευτικές ανάγκες των επαγγελματιών που έρχονται στο χώρο μας.

Αναλυτικά

  • Βασικές αρχές της Δημιουργικής Μουσικής Θεραπείας
  • Εφαρμογές της μουσικοθεραπείας με παιδιά και ενήλικες-Παρουσιάσεις κλινικών περιστατικών (σε ειδικά σχολεία, ψυχιατρεία, νοσοκομεία κ.α)
  • Ομαδικός μουσικός αυτοσχεδιασμός
  • Κλινικός μουσικός αυτοσχεδιασμός
  • Εκπαιδευτικές επισκέψεις σε θεραπευτικά κέντρα

Αναγκαία προυπόθεση για τους συμμετέχοντες είναι να έχουν γνώσεις μουσικής.

Που απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται σε μουσικούς, μουσικοπαιδαγωγούς, σπουδαστές μουσικής και σε άτομα με μουσική κατάρτιση που επιθυμούν μια ουσιαστική γνωριμία με το αντικείμενο της Μουσικοθεραπείας και ειδικότερα με την προσέγγιση Nordoff-Robbins.
Οι συμμετέχοντες θα λάβουν βεβαίωση συμμετοχής, βασική προϋπόθεση για την οποία αποτελεί η τακτική παρουσία τους στα μαθήματα.

Γενικές πληροφορίες

Ο αριθμός των συμμετεχόντων δεν υπερβαίνει τα έξι άτομα διότι προσπαθούμε να δουλέψουμε πολύ εντατικά με όλους. Εξ αυτού του λόγου αν σας ενδιαφέρει να παρακολουθήσετε το σεμινάριο θα πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί μας και να οριστεί μία συνάντηση στην οποία θα έχουμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε από κοντά κάποιες λεπτομέρειες.