Απαντήσεις σε συχνά ερωτήματα

  • Αρκεί μία συνεδρία την εβδομάδα;

Το χρονικό διάστημα της μιας εβδομάδας που μεσολαβεί μεταξύ των συνεδριών είναι χρόνος απαραίτητος για να μπορέσει το παιδί να επεξεργαστεί το υλικό που αναδύθηκε μέσα στη συνεδρία. Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας συμβαίνουν διεργασίες στον ψυχικό κόσμο του παιδιού που φυσικά δεν είναι ορατές.

  • Γιατί η συνεδρία διαρκεί τόσο λίγο;

Η δουλειά που γίνεται στη μουσικοθεραπεία είναι εξαιρετικά εντατική και ίσως πολλές φορές ιδιαίτερα απαιτητική για τα παιδιά. Δεν πρόκειται για μάθημα στο οποίο το υλικό του καλούμαστε να δουλέψουμε είναι εκπαιδευτικό. Η διάρκεια της συνεδρίας είναι ο μέγιστος χρόνος που ένα παιδί μπορεί να συγκεντρωθεί στα προσωπικά του θέματα.

  • Μπορώ να παρακολουθήσω τη συνεδρία του παιδιού μου;

Είναι πολύ σημαντικό για το παιδί να θεωρεί τη μουσικοθεραπευτική συνεδρία ως τον προσωπικό του χώρο έκφρασης, έναν χώρο ανεξαρτησίας και αυτονόμησης από τους γονείς του.

  • Χρειάζεται να έχει το παιδί προηγούμενη μουσική εμπειρία;

Για τη συμμετοχή του παιδιού σας στη μουσικοθεραπεία δεν απαιτείται καμία προηγούμενη μουσική εμπειρία ή ικανότητα. Συμμετοχή στη μουσικοθεραπεία είναι η αυθόρμητη μουσική συμμετοχή τους παιδιού σε αυτοσχεδιαστικές δραστηριότητες.

  • Το παιδί μου δεν θέλει να έρχεται στη μουσικοθεραπεία. Τι να κάνω;

Είναι πιθανό σε κάποιες περιόδους να εκδηλωθούν έντονα συναισθήματα που δυσκολεύουν το παιδί. Είναι πιθανό σε τέτοιες περιόδους το παιδί να αντιδράσει στη θεραπεία του και να μην θέλει να πάει.

Συνήθως αυτό συμβαίνει και ως αντίδραση του παιδιού σε θετικά εξελικτικά βήματα που έχουν συμβεί.

Θα πρέπει άμεσα να ενημερώσετε τον μουσικοθεραπευτή για τη δυσκολία του παιδιού σας. Μέσα από συζήτηση θα προσπαθήσετε, αφού εκτιμήσετε τους λόγους που το παιδί δυσκολεύεται, να συμφωνήσετε σε έναν κοινό τρόπο χειρισμού.

  • Πως θα μπορούσα να βοηθήσω το παιδί μου στη μουσικοθεραπεία;

♪ Θα μπορούσατε να αποφεύγετε να το ρωτάτε μετά τη συνεδρία αν έπαιξε καλά ή αν ήταν φρόνιμο.

♪ Θα μπορούσατε να το ενθαρρύνετε με τον τρόπο σας να είναι στη θεραπεία του όπως εκείνο αισθάνεται.

  • Τι θα μπορούσα να κάνω στο σπίτι μαζί του;

Στο σπίτι θα μπορούσατε να περνάτε όμορφες στιγμές με τα παιδιά σας τραγουδώντας ή παίζοντας μουσικά παιχνίδια.

ΝΑ ΘΥΜΑΣΤΕ ΠΩΣ:

♪ οι μουσικές στιγμές στο σπίτι δεν έχουν στόχο την αναπαραγωγή της συνεδρίας

♪ δεν έχει σημασία η σωστή φωνή και το μουσικό αποτέλεσμα αλλά κυρίως ο δημιουργικός και ευχάριστος χρόνος που θα περάσετε με το παιδί.

  • Σε ποιες περιπτώσεις οφείλω να ενημερώνω τον μουσικοθεραπευτή;

Είναι σημαντικό να ενημερώνετε τον μουσικοθεραπευτή για γεγονότα που επηρεάζουν τη ζωή του παιδιού σας όπως είναι θέματα γύρω από το σχολείο και την οικογένεια που παρατηρείτε πως το επηρεάζουν.

Με την έγκαιρη ενημέρωση του μουσικοθεραπευτή βοηθάτε το παιδί σας όταν εκείνο χρειάζεται περισσότερη φροντίδα.