Δημιουργική Μουσική Θεραπεία (Nordoff & Robbins)

‘Δημιουργικότητα σημαίνει να είσαι ζωντανός.’

Winnicott, D.W.Playing and Reality, για την ελληνική γλώσσα Το παιδί, το παιχνίδι και η πραγματικότητα, εκδ. Καστανιώτη, Αθήνα 1989

Η συγκεκριμένη προσέγγιση ονομάζεται Δημιουργική Μουσική Θεραπεία και αξιοποιεί τη μουσική ως θεραπεία, τοποθετώντας τη μέσα σε ένα ευρύτερο ψυχοδυναμικό και αναπτυξιακό πλαίσιο. Η θεωρία της βασίστηκε στην έρευνα και ανάλυση του κλινικού υλικού των πρωτοπόρων μουσικοθεραπευτών Paul Nordoff και Clive Robbins. Η Δημιουργική Μουσική Θεραπεία εστιάζει στην κλινική χρήση του μουσικού αυτοσχεδιασμού για να οδηγήσει τους θεραπευόμενους σε μη λεκτική επικοινωνία, να τους βοηθήσει να ανακαλύψουν την δημιουργική τους προσωπικότητα και να εκφραστούν.

Με δυο λόγια:

Δημιουργική Μουσική Θεραπεία

Η θεωρία βασίστηκε στην παράτηρηση. Η μουσική έχει το βασικό ρόλο στην θεραπευτική διαδικασία, όπου ο θεραπευόμενος συμμετέχει ενεργά παίζοντας ο ίδιος. Η μουσική γεννιέται λεπτό προς λεπτό.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε:
http://www.nordoff-robbins.org.uk
http://steinhardt.nyu.edu/music/nordoff/