Βιβλιοθήκη

Τα παρακάτω βιβλιογραφία μπορείτε να βρείτε στην βιβλιοθήκη μας:

Ελληνική Βιβλιογραφία

 • (2002-2003) Οδηγός σύγχρονης Θεραπευτικής (Ετήσια έκδοση για τις ήπιες εναλλακτικές συμπληρωματικές θεραπείες, Medicum.
 • ADORNO, TH. (2000) Αισθητική θεωρία, Αλεξάνδρεια.
 • APPLETON, R. et al. (1998) Επιληψία, Βαγιονάκης
 • BEAN, J. & OLDFIELD, A. (2006) Μαγικός Αυλός –Μουσικές δραστηριότητες για την ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων, Νήσος
 • BINNIKOT, N. (1979) To παιδί, το παιχνίδι και η πραγματικότητα, Καστανιώτη.
 • BURNS, Y. & GUNN, P. (1997) Εκπαίδευση ατόμων με σύνδρομο Ντάουν, Έλλην.
 • CATTANACH, A. (2003) Θεραπεία μέσω του παιχνιδιού, Σαββάλας.
 • HANSLICH, E. (2003) Για το ωραίο στη μουσική, Εξάντας-Νήματα.
 • MCCLELLAN, R. (1997) Οι θεραπευτικές δυνάμεις της μουσικής-Ιστορία, Θεωρία και Πρακτική, Fagotto.
 • MORENO, J. (2006) Ερμηνεύοντας την εσωτερική μας μουσική – Μουσικοθεραπεία και Ψυχόδραμα, Πρίνος.
 • NEUBECHER, A. J. (1986) Η μουσική στην Αρχαία Ελλάδα, Οδυσσέας.
 • UMBERTO, E. (1994) Πώς γίνεται μια διπλωματική εργασία, Νήσος.
 • YALOM, I. (2003) Θρησκεία και Ψυχιατρική, Άγρα.
 • ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ, Π. (1995) Μέθοδοι διδασκαλίας της Μουσικής-Παρουσίαση και κριτική θεώρηση των μεθόδων Orff και Dalcroze, Orpheus-Νικολαϊδης & Σια Ο.Ε.
 • ΒΑΣΙΛΑΤΟΥ-ΚΟΣΜΙΔΗ, Ε. επιμ. (2006) 5ο Σεμινάριο με θέμα:Ψυχοκοινωνική στήριξη του παιδιού με καρκίνο και της οικογένειά του. Τόμος Πρακτικών, Ογκολογικό Τμήμα Νοσοκομείου Πάιδων Αγλαΐα Κυριακού.
 • ΒΟΣΝΙΑΔΟΥ, Σ. (1994) Σκέψη, Gutenberg.
 • ΒΟΣΝΙΑΔΟΥ, Σ. (1995) Η ψυχολογία των Μαθηματικών, Gutenberg.
 • ΓΕΡΟΝΤΑΣ, Δ. (2003) Η ιατρική της Τέχνης, Βήτα.
 • ΔΡΙΤΣΑΣ, Θ. (2003) Η Μουσική ως φάρμακο, Info Health.
 • ΔΡΙΤΣΑΣ, Θ. επιμ. (2004) Η Τέχνη ως μέσο θεραπευτικής αγωγής, Επιστήμης Κοινωνία
 • ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ (2003) Μουσικοκινητικά δρώμενα ως μέσον θεραπευτικής αγωγής, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών
 • ΕΚΜΕΤΖΟΓΛΟΥ, Ι. & ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ, Χ. επιμ. (2006), Μουσικοθεραπεία και άλλες προσεγγίσεις για παιδιά και νέους με αναπηρία, Orpheus-Νικολαϊδης & Σια Ο.Ε.
 • ΕΛΨΕ, (2005) 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας- Η Ψυχολογία απέναντι στις προ(σ)κλήσεις του σήμερα, ΕΛΨΕ
 • ΕΥΔΟΚΙΜΟΥ-ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, Ρ. (1999) Δραματοθεραπεία-Μουσικοθεραπεία, Ελληνικά Γράμματα.
 • ΜΑΚΡΗΣ, Ι. & ΜΑΚΡΗ, Δ. (2003) Εισαγωγή στη Μουσικοθεραπεία, Γρηγόρης.
 • ΜΑΤΣΑ , Κ. (2001) Ψάξαμε ανθρώπους και βρήκαμε σκιές, Άγρα.
 • ΜΠΛΑΚΙΝΓΚ, ΤΖ. (1981) Η έκφραση της ανθρώπινης μουσικότητας, Νεφέλη
 • ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ, Ι. (1994) Ψυχολογία ατομικών διαφορών.
 • ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ, Ι. Εξελικτική Ψυχολογία.
 • Πλάτων. Φαίδων-Πρωταγόρας, Ι.Ζαχαρόπουλος-Δαίδαλος.
 • Πλάτων. Ίππαρχος-Θεάγης-Χαρμίδης, Κάκτος
 • ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΟΥ-ΠΡΙΝΟΥ, Λ. (1989) Μουσική Ψυχολογία Εισαγωγή στη Μουσικοθεραπεία, Θυμάρι.
 • ΠΟΡΠΟΔΑ, Κ. Δ. (1997) Δυσλεξία-Η ειδική διαταραχή στη μάθηση του γραπτού λόγου, Μορφωτική.
 • ΣΑΚΑΛΑΚ, Η. (2004) Μουσικές Βιταμίνες, Fagotto.
 • ΣΥΝΟΔΙΝΟΥ, Κ. (1999) Ο παιδικός αυτισμός, Καστανιώτης.
 • ΤΟΜΠΛΕΡ, Μ. (1990) Μουσικοθεραπεία, Orpheus-Νικολαϊδης & Σια Ο.Ε
 • ΤΟΜΠΛΕΡ, Μ. (1990) Meyer-Denkmann, G. Πειραματισμοί στον ήχο «ηχοχρώματα», Orpheus-Νικολαϊδης & Σια Ο.Ε
 • ΤΟΜΠΛΕΡ, Μ. (1991) Wiertsema, H.100 Παιχνίδια με κίνηση, Orpheus-Νικολαϊδης & Σια Ο.Ε
 • ΤΟΜΠΛΕΡ, Μ. (1991) Storms, G. 100 Μουσικά Παιχνίδια, Orpheus-Νικολαϊδης & Σια Ο.Ε
 • ΤΟΜΠΛΕΡ, Μ. (2001) Ήχων στόχων ηχώ-Η μουσική στην ειδική αγωγή και θεραπεία , Orpheus-Νικολαϊδης & Σια Ο.Ε
 • ΤΟΜΠΛΕΡ, Μ. (2005) Ρινόκερος εναντίον ελέφαντα, Orpheus-Νικολαϊδης & Σια Ο.Ε.

Ξενόγλωσση Βιβλιογραφία

 • 10th WORLD CONGRESS OF MUSIC THERAPY (2002) Music Therapy in the 21st Century: A Contemporary Force for Change-Book of Abstracts
 • AIGEN, K. (1997) Here we are in Music-One year with an Adolescent Creative Music Therapy Group, MMB Music Inc
 • AIGEN, K. (1998) Paths of Development in Nordoff-Robbins Music Therapy, Barcelona Publishers.
 • ALDRIDGE, D. (1998) Music Therapy In Palliative Care: New Voices, J.K.Publishers.
 • ALDRIDGE, D. Music Therapy Research and Practice in Medicine-From out of the Silence, Jessica Kingsley Publishers
 • ALVIN, J. Music Therapy, Stainer & Bell
 • ANSDELL, G. & PAVLICEVIC, M. (2001) Beginning Research in the Arts Therapies, Jessica Kingsley Publishers
 • ANSDELL, G. (1995) Music for life: Aspects of Creative Music Therapy with Adult Clients, J.Κ. Publishers.
 • ANSDELL, G. ET AL (2001) Presenting the Evidence:A guide for Music Therapists Responding to the demands of clinical effectiveness and evidence-based practice, Nordoff-Robbins Music Therapy Centre.
 • BARENBOIM, D. & SAID, E. (2003) Parallels and Paradoxes Explorations in Music and Society, Bloomsbury
 • BOHLMAN, P. (2002) World Music. A very short introduction, Oxford University Press.
 • BRITISH JOURNAL OF MUSIC THERAPY Vol 14 (1) Vol 15 (1-2) Vol 16 (1), Adept Press
 • BRUSCIA, K. (1996) Case Studies In Music Therapy, Barcelona Publishers.
 • BUNT, L. & HOSKYNS, S. (2002) The Handbook of Music Therapy, Brunner – Routledge
 • COOK, N. (1998) Music. A very short introduction, Oxford University Press
 • DARNLEY-SMITH, R. & PATEY, H.M. (2003) Music Therapy (Creative therapies in practice S.), Sage Publications.
 • FARREL, E. (1977) The complete guide to mental health, Vermilion
 • FROUDAKI, M. (2002) Music Therapy and Music Education in Special School Settings: Are they compatible?, Nordoff-Robbins Music Therapy Centre, Unpublished Disssertation.
 • GILLHAM, B. (2000) Developing a Questionnaire, Continuum
 • GILLHAM, B. (2000) The research interview, Continuum
 • GILROY, A. & LEE, C. (1994)  Art and Music Therapy and Research, Routlege Ltd
 • GRDINGER, K. (1999) Returning to the Musical Experience: Phenomenological Anlysis as a tool for investigating Creative Music Therapy Improvisation, Nordoff-Robbins Master of M.T
 • HADLEY, S. (2003) Psychodynamic Music Therapy:Case-Studies, Barcelona Publishers
 • HEALTH PROFESSIONS COUNCIL (2003) Standards of proficiency: Arts Therapists, Hpc.
 • HENNEZEL, M. (1997) Intimate Death, Warner Books
 • HIBBEN, J. (1999) Inside Music Therapy – Client Experiences, Barcelona Publishers
 • HIGGINS, R. (1993) Approaches to Case-Study. A handbook for those entering the therapeutic field, Jessica Kingsley Publishers
 • HILLMAN BOXILL, E. (1985) Music Therapy for the developmentally disabled, Pro-Ed.
 • KUTCHINS, H. & KIRK, S.A. Making us crazy, Constable
 • LEAR, R. (1977) Play helps-Toys and activities for Handicapped children, W.Heinemann Medical Books Ltd.
 • LLOYD, P. (2003) Dissertation: An evaluation of the educational benefits of Music Therapy for pupils with severe learning difficulties, with particular reference to the development of communication and language, School of Education, The University of Birmingham.
 • LOEWENTHAL, K. (2000) The psychology o Religion, Oneworld
 • MASTER OF MUSIC THERAPY (NORDOFF-ROBBINS) (2001-2002) Curriculum Document  (Year One-Two),Validation Document, Information Booklet (Year One), City University
 • NORDOFF, P. & ROBBINS, C. (1975) Music Therapy In Special Education, Macd & Evans. Ltd.
 • NORDOFF, P. & ROBBINS, C. (1978) Creative Music Therapy, J. Day NY.
 • NORDOFF, P. & ROBBINS, C. (1992) Therapy in Music for Handicapped Children, Victor Gollancz Ltd.
 • NORDOFF, P. & ROBBINS, C. (1998) Healing Heritage: Paul Nordoff exploring the tonal language of Music, Barcelona Publishers.
 • OGDEN, J.A. (1996) Fractured Minds-A case-study approach to clinical Neuropsychology, Oxford University Press.
 • PAVLICEVIC, M. (1999) Music Therapy-Intimate Notes, Jessica Kingsley Publishers
 • PAVLICEVIC, M. & ANSDELL, G. (2004) Community Music Therapy, J.K. Publishers
 • PAVLICEVIC, M. (1997) Music Therapy in context: Music. Meaning and Relationship, Jessica Kingsley Publishers
 • PAVLICEVIC, M. (2003) Groups in Music Strategies from Music Therapy, JKP.
 • READ, J. & REYNOLDS, J. Speaking our minds-An anthology, The Open University
 • REBOLLO PRATT, R. (1993) Music Therapy and Music Education for the Handicapped, MMB Music Inc.
 • SANDERSON, R. (1998) Creative Music Therapy with the terminally ill. Exploring a Diversity of Practice, Nordoff-Robbins Master of M.T
 • SHERIDAN, M.D. (1999) Play in Early Childhood, Routlege
 • SMADJA, C. (2005) The Psychosomatic Paradox, Free Association Books
 • STANDLEY , J. (1991) Music Techniques in Therapy, Counseling and Special Education, MMB Music Inc
 • SWANWICK, K. (1979)  A basis for Music Education, NFER Publishing Company
 • TOMAINO, C. (1998) Clinical Applications of Music in Neurological Rehabilitation, MMB Music Inc.

Μουσική Βιβλιογραφία

 • NORDOFF, P. & ROBBINS, C. (1995) Greetings and Good-byes, Theodore Presser Company
 • NORDOFF, P. & ROBBINS, C. (1968) Fun for four drums: a rhythmic game for children with four drums, piano, and a song Theodore Presser Company
 • NORDOFF, P. & ROBBINS, C. (1962) First book of Children’s Play-songs, Theodore Presser Company
 • NORDOFF, P. & ROBBINS, C. (1968) Second  book of Children’s Play-songs, Theodore Presser Company
 • NORDOFF, P. & ROBBINS, C. (1980) Third-Fourth-Fifth book of Children’s Play-songs, Theodore Presser Company
 • NORDOFF, P. & ROBBINS, C. (1987) Some Prayers from the Ark, Theodore Presser Company.
 • NORDOFF, P. & ROBBINS, C. (1969) Pif-Paf Poltrie- a musical working game for children, Theodore Presser Company.
 • NORDOFF, P. & ROBBINS, C. (1966) The three bears, A musical Adventure for an Orchestra and Chorus of Young Children, Story-Teller and Piano, Theodore Presser Company.
 • NORDOFF, P. & ROBBINS, C. (1957) The Frog Prince, American Music Edition
 • LEVIN, H. & LEVIN, G. (1998) Learning through music, Barcelona Publishers.