Ομάδα υποστήριξης επαγγελματιών

ομάδα υποστήριξης επαγγελματιών

Στοχευμένη επεξεργασία θεμάτων και δυσκολιών που παρουσιάζονται σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας, εκπαιδευτικούς, μουσικοπαιδαγωγούς και γενικά σε επαγγελματίες που δουλεύουν με παιδιά και ενήλικες.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το musicing.